OCP przewoźnika

OCP przewoźnika – firma transportowa to firma, która przewozi towary pojazdem wyposażonym w przyczepę lub naczepę. Zakładając takie świadczenie, przedsiębiorca oprócz przedstawienia zaświadczenia policyjnego zobowiązany jest do spełnienia szeregu wymogów oraz zapewnienia przyszłym klientom szerokiego wachlarza wygody i bezpieczeństwa.

Kandydaci na właścicieli firm transportowych powinni spełniać niezbędne wymagania, a mianowicie:
– mieć siedzibę;
– posiadać certyfikat zawodowy;
– uzyskać zezwolenia na pracę od przewoźnika drogowego;
– uzyskać licencję wspólnotową lub licencję na transport drogowy jako spedytor;
– osiągnąć zdolność finansową zapewniającą płynność operacyjną firm transportowych.

Jednak oprócz spełnienia powyższych wymagań osoby rozważające zorganizowanie takiej działalności powinny również pomyśleć o przyszłości i już na tym etapie zacząć analizować oferty towarzystw ubezpieczeniowych, które zadbają zarówno o przewoźnika, jak i jego klientów. https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-firmy-i-dzialalnosci-gospodarczej/

Dostępne i wykupione są cztery rodzaje ubezpieczeń:

  • ubezpieczenie floty;
  • OCP przewoźnika;
  • ubezpieczenia majątkowe;
  • ubezpieczenie wypadkowe pracowników.

Ubezpieczenie floty

Każda firma transportowa musi być wyposażona w środki transportu, aby prawidłowo funkcjonować. Kupując samochód nie można zapomnieć o jego ubezpieczeniu (mówimy o przypadku zakupu nowego samochodu, ponieważ często kupuje się samochód od leasingodawcy lub dealera, którzy mają już te umowy z ubezpieczycielem).

OCP przewoźnika

Niektórzy mogą zapytać – skoro mam już OC, to w jakim celu mam kupować OCP? Odpowiedź jest prosta – obowiązkowe ubezpieczenie OC (w przeciwieństwie do OC) nie obejmuje uszkodzeń przewożonego towaru i bagażu. Dlatego firmy spedycyjne powinny kupować OCP przewoźnika https://www.ceig.pl/co-to-jest-ocp-przewoznika/ zarówno do przesyłek krajowych, jak i międzynarodowych. Ubezpieczenie to obejmuje uszkodzenie towaru w czasie transportu (zgodnie z umową z przewoźnikiem) oraz jego częściową lub całkowitą utratę. W ramach świadczeń i standardów tej polisy firma ubezpieczeniowa może również pokryć koszty odszkodowania za szkody powstałe z winy kierowcy lub spedytora, ale nie jest do tego zobowiązana.

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Ubezpieczenie powinno pokryć następujące wydatki:
– szkody spowodowane rabunkiem;
– uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim zabezpieczeniem ładunku;
– szkody spowodowane zaniedbaniem
– Uszkodzeń spowodowanych uszkodzonymi opakowaniami, paletami lub platformami;
– szkody wyrządzone przez pojazd zaparkowany poza parkingiem strzeżonym;
– Usunąć skutki uszkodzeń (w tym utylizację);
– Podnoszenie, holowanie lub transport pojazdów transportowych.

Cena OCP przewoźnika uzależniona jest m.in. od kaucji, która podlega maksymalnym uzgodnionym przez klienta kosztom własnym w przypadku utraty przewożonego towaru.
Korporacje muszą również wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla swojej działalności i mienia. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje wszystko, co nie jest objęte OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/, czyli tę część działalności, która nie jest związana z przewozem opłaconego towaru (na przykład szkody wyrządzone w siedzibie firmy).

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie powinno obejmować przede wszystkim lokale użytkowe, czyli biura firmowe i miejsca postojowe dla pojazdów, ale także:
– istniejące otoczenie budynku (ogrodzenia, bramy itp.);
– ekwipunek;
maszyny;
– ekwipunek;
– majątek, którego wartość jest mniejsza niż 3500 zł;
– aktywa obrotowe;
– własność klientów i pracowników;
– Nakłady kapitałowe.

Chroni majątek firmy przed wszelkimi nieplanowanymi, nieoczekiwanymi i niepożądanymi zdarzeniami. Omawiając ten rodzaj ubezpieczenia, warto przejrzeć ubezpieczenie EEI. Stanowi ochronę firmowej elektroniki, takiej jak laptopy czy kasy fiskalne. Ubezpieczenie obejmuje nawet szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (rozlany napój, upuszczenie itp.).

Ubezpieczenie wypadkowe pracowników

Niestety w tej branży wypadki są dość częstym wypadkiem i nie tylko firma ponosi straty (z powodu uszkodzenia samochodu lub przewożonego towaru – to pokryje ubezpieczenie OC przewoźnika), ale często kierowca ponosi uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku uszkodzony. Warto więc dodatkowo zabezpieczyć swoich pracowników poprzez wykupienie dla nich ubezpieczenia. Najbardziej rozpowszechnioną formą tej polisy jest grupowe ubezpieczenie pracownicze na życie. Są wypłacane co miesiąc. Wysokość odszkodowania za szkodę chorobową pracownika spowodowaną wypadkiem ustala się na podstawie zabezpieczenia finansowego i pomocy materialnej poszkodowanego i jego rodziny. Co ważniejsze, polityka rozszerzyła zakres świadczeń socjalnych i wystawiła firmy na rynek pracy.