Ochrona OCP przewoźnika

Ochrona OCP przewoźnika  – siedem dni w tygodniu tysiące pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju towary przejeżdżają przez polskie i międzynarodowe drogi. Właściciel firmy spedycyjnej jest odpowiedzialny za każdą przesyłkę od momentu otrzymania przesyłki przez kontrahenta do momentu przekazania jej upoważnionemu personelowi odbiorcy. Z myślą o nich ochrona OCP przewoźnika jest dobrowolna i ważna przez 12 miesięcy.

Czy każdy właściciel firmy spedycyjnej powinien znać OCP przewoźnika?

Najważniejszym punktem ubezpieczenia OCP przewoźnika jest wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wszelkie szkody powstałe podczas przewozu towaru. Wykupując polisę ubezpieczeniową przewoźnik przenosi taką odpowiedzialność na ubezpieczyciela, który pokrywa stratę ładunku. Mogą być spowodowane opóźnieniami w dostawach, uszkodzonymi towarami, zagubionymi towarami w wyniku kradzieży itp.

Decydując się na OCP przewoźnika warto skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego, który dobierze odpowiednią polisę w oparciu o potrzeby danego przewoźnika, która będzie miała korzystne przedłużenia i brak odpowiednich wyłączeń. Każda umowa ubezpieczenia może się różnić, ponieważ jej warunki ustalane są indywidualnie. Koszt ubezpieczenia OC przewoźnika również jest różny dla danej polisy, ponieważ zależy od gwarantowanej kwoty, regionu (przesyłka krajowa lub międzynarodowa) oraz rodzaju wysyłanego produktu.

Podpisując umowę należy zapoznać się z regulaminem OWU, a dokładniej z wykazem zdarzeń, za które odpowiada zakład ubezpieczeń. Czy warto ponieść dodatkowe koszty zakupu OCP przewoźnika? Tak, oczywiście, obecny rynek transportowy jest bardzo konkurencyjny, a kontrahenci najczęściej wybierają firmy, które dbają nie tylko o własne interesy, ale także o swoje. W przypadku uszkodzenia podczas transportu firma ubezpieczeniowa wypłaci kontrahentowi odszkodowanie.

Jakie zadania realizuje OCP przewoźnika?

Obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu towarów w transporcie krajowym są Ustawa o przewozie, a w transporcie międzynarodowym Konwencja CMR (List przewozowy). Właściciel firmy spedycyjnej, który chce zaoszczędzić, gdy ładunek ulegnie uszkodzeniu i nie wykupi polisy OCP przewoźnika, zobowiązany jest do zapłaty z własnych środków. Czasami ma to związek z długiem, a nawet bankructwem. Dlatego warto mieć dodatkowe ubezpieczenie OCP przewoźnika. Postanowienia dotyczące tworzenia polisy są dowolne i ustalane przez obie strony.

Zalety posiadania ubezpieczenia OCP przewoźnika

Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OCP przewoźnika zabezpiecza firmy transportowe i kontrahentów zlecających transport drogowy od odpowiedzialności finansowej.

Jeżeli towary są uszkodzone, skradzione lub zniszczone w transporcie:

  • Przewoźnik nie ponosi kosztów naprawienia szkody w ramach polisy OCP, a ponosi je zakład ubezpieczeń. Jest to bardzo przydatne podczas transportu kosztowności.
  • Jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie rozszerzona na podwykonawcę, to również nie zostanie on obciążony odszkodowaniem. Dlatego wielu podwykonawców decyduje się na współpracę z firmami spedycyjnymi, które zakupiły OCP przewoźnika.
  • Przewoźnicy z aktualnymi polisami są lepiej znani na rynku żeglugowym, a kontrahenci nie muszą badać swoich finansów, wiedząc, że są finansowo bezpieczni. Elastyczny jest również udział ubezpieczyciela, który pokrywa 100% strat. Dzieje się tak, gdy przewoźnik nie chce przyczyniać się do jego likwidacji.

Podstawy obliczania składek OCP przewoźnika

Ochrona OCP przewoźnika
Ochrona OCP przewoźnika

Podczas analizy zasięgu OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/, ubezpieczyciele kierują się następującymi wskazówkami:

Kwota Gwarantowana – zależność między jej wysokością a wartością składki polega na tym, że wyższa odpowiedzialność ubezpieczyciela to konieczność opłacania wyższych składek (rocznych lub okresowych).
Istotny wpływ na wysokość OCP przewoźnika ma też rodzaj przewożonego ładunku – jeśli przewożone są towary niebezpieczne, żywe zwierzęta lub produkty wartościowe, towarzystwa ubezpieczeniowe podniosą składki.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ proponuje wyłączenie odpowiedzialności, które chroni go przed odpowiedzialnością, na przykład w przypadku, gdy kierowca zorganizuje parking w miejscu bez nadzoru i nastąpi napad i utrata towaru. Operatorzy mają również możliwość zakupu rozszerzeń, które wiążą się z wyższymi składkami, ale lepiej chronią ich interesy. Jeżeli warunki umowy zawierają rozszerzenie, które umożliwia kierowcom parkowanie w miejscach niemonitorowanych (niestrzeżonych), przewoźnik będzie zwolniony z wypłaty odszkodowania.

Jeśli chodzi o wyłączenia, może to być związane z ochroną konkretnego samochodu ciężarowego, a ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przypadku wymiany innego pojazdu. Przeładunek ładunku to ryzyko dla firm spedycyjnych. W przypadku wysyłki międzynarodowej zawsze należy sprawdzić, do jakich krajów będzie obowiązywać polisa.