Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Czy warto mieć dodatkowe ubezpieczenie maszyn rolniczych? Każdy rolnik dba o swoje maszyny rolnicze. W końcu są to jego niezastąpione narzędzia pracy, bez których nic nie może zrobić. Niestety nie chronią ich przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami. Mogą je jednak ubezpieczyć. Sprawdź możliwości, jakie oferuje rynek ubezpieczeniowy, aby przekonać się, czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie sprzętu rolniczego.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne musi wykupić trzy obowiązkowe ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie OC rolników prowadzących gospodarstwa rolne,
 • Ubezpieczenie od pożarów i innych zdarzeń losowych budynków wchodzących w skład gospodarstwa,
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Obowiązek zawarcia ww. ubezpieczenia ciąży na każdym rolniku, osobie fizycznej będącej właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa. Gospodarstwo rolne definiuje się jako kawałek gruntu rolnego, grunt pod stawem i klasyfikowany jako grunt rolny, grunt pod wszystkimi budynkami o łącznej powierzchni większej niż 1,0 ha. Obszar musi również płacić podatki rolne w całości lub w części.

Które maszyny rolnicze wymagają obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Maszyny rolnicze podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC to głównie ciągniki rolnicze i przyczepy. Okres gwarancji na te pojazdy wynosi 12 miesięcy. Farmy mogą również korzystać z tzw. pojazdów wolnobieżnych, czyli pojazdów mechanicznych o prędkości maksymalnej do 25 km/h. Przykładem takiej maszyny jest np. kombajn zbożowy. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej takich pojazdów jest wymagane tylko podczas jazdy po drogach publicznych. Tutaj możesz skorzystać z tzw. ubezpieczenia krótkoterminowego. Jeżeli pojazdy wolnobieżne są używane tylko w gospodarstwie, nie ma obowiązku ich ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dobrowolne rolników

Podobnie jak właściciele samochodów, rolnicy mogą dodatkowo ubezpieczyć swoje maszyny rolnicze. Agrocasco to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych dodatków. Jego zastosowanie w samochodach jest podobne do Autocasco, które ma chronić maszyny rolnicze przed wieloma zdarzeniami losowymi. Koszt tego rodzaju ochrony nie jest bardzo wysoki, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego szeroki zasięg.

Jakie maszyny rolnicze może ubezpieczyć Agrocasco?

Ubezpieczenie dobrowolne Agrocasco umożliwia zakup samojezdnych maszyn rolniczych oraz maszyn dołączanych do ciągników rolniczych. Dlatego ubezpieczenie może obejmować:

 • ciągnik rolniczy,
 • żniwiarz,
 • przyczepa,
 • do całego zestawu,
 • siewniki, rozsiewacze, kultywatory, opryskiwacze,
 • według,
 • kosiarka,
 • ładowarka dla rolnictwa,
 • przenośna suszarka do ziarna,
 • sadzarki i rotatory do ciągników

Kupując tego typu dobrowolne ubezpieczenie, we wniosku należy wyraźnie wskazać wszystkie maszyny, które chcemy ubezpieczyć. Należy to zrobić w sposób umożliwiający ich rozpoznanie.

Agrocasco – Ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie maszyn rolniczych
Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Ubezpieczenie Agrocasco pozwala chronić maszyny rolnicze w wielu sytuacjach, zarówno podczas pracy, jak i podczas przechowywania. Zazwyczaj dostępnych jest wiele opcji ubezpieczenia. Najdłuższy okres gwarancyjny chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez:

 • Zdarzenia losowe, takie jak: deszcz, pożar, ultradźwięki, grad, huragan, lawina, piorun, powódź, upadek, upadek drzewa, trzęsienie ziemi lub upadek,
 • Włamanie
 • Rozbój
 • Kolizja maszyn rolniczych z ludźmi, zwierzętami, pojazdami lub innymi maszynami rolniczymi

Należy pamiętać, że ubezpieczenie Agrocasco nie zwalnia rolników z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdyż nie działa ono w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim. Dlatego też, jeśli rolnik ulegnie wypadkowi podczas jazdy ciągnikiem rolniczym po drodze publicznej, wszelkie odszkodowanie dla poszkodowanego zostanie objęte ubezpieczeniem OC ciągnika. Z kolei, gdy osoba pomagająca ulegnie wypadkowi, odszkodowanie zostanie wypłacone z ubezpieczenia OC prowadzącego gospodarstwo rolne.

Korzyści i korzyści z posiadania ubezpieczenia Agrocasco

Najważniejszą zaletą posiadania tego rodzaju ubezpieczenia jest ochrona rolników przed stratami spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem maszyn rolniczych w wyniku zdarzeń losowych. Każda awaria maszyny powoduje przestoje na miejscu, zmniejszając zyski. Tak więc przy pewnym rodzaju ubezpieczenia można pokryć koszt wynajmu maszyny zastępczej. Ubezpieczenie Agrocasco można wykupić przez cały rok lub tylko podczas prac polowych, kiedy ryzyko różnych zdarzeń jest znacznie większe. Co równie ważne, nie potrzebujesz specjalnych zabezpieczeń przed kradzieżą w swoich maszynach rolniczych.