Geologia złożowa – czym jest i czym się charakteryzuje?

Geologia złożowa – czym jest i czym się charakteryzuje? Geologia złożowa dla przeciętnego człowieka jest mało znanym terminem, który skrywa w swojej nazwie niezwykle interesujące tematy. Jest to, bowiem bardzo specyficzny dział geologii klasycznej, który zajmuje się w pierwszej kolejności poszukiwaniem podziemnych zasobów, do których należą takie surowce jak węgiel, ropa, gaz i kruszce.

Dlatego też każdy przedsiębiorca, który ma na celu uruchomienie lub poszerzenie kopalni, musi posiadać stosowane dokumenty zawierające koncesje i zezwolenia. Pomocny w tym może okazać się geolog, który w klarowny i praktyczny sposób pomoże zaplanować inwestycję, która będzie przynosić duże zyski. Czym zatem jest geologia złożowa? Czym się zajmuje i jakie ma zastosowania?

Czym się zajmuje geologia złożowa?

Geologia złożowa to specyficzny dział nauki zajmującej się geologią, który polega na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz dokumentowaniu wydobytych złóż surowców mineralnych, wyłącznie w zakresie ekonomicznym.
Do prac związanych z geologią złożową można zaliczyć między innymi:
– badanie różnego rodzaju surowców,
– badanie złóż kopalnianych,
– przygotowywanie i opracowywanie projektów badań geologicznych złóż,
– kompletowanie dokumentacji złóż, w tym węgla kamiennego i brunatnego.

Niezbędne jest także sporządzenie specjalistycznych projektów, które dotyczą odpowiedniego zagospodarowania złóż oraz dokumentacji wierceń geologicznych. Główną rolę w tym procesie pełni geolog, który odpowiedzialny jest także za opracowanie kartograficzne.

Główne założenia geologii złożowej i prace ściśle z nią związane

Geologia złożowa – czym jest i czym się charakteryzuje?
Geologia złożowa – czym jest i czym się charakteryzuje?

Geologia złożowa jest działem geologii, który w dużym skrócie zajmuje się poszukiwaniem złóż surowców, które mają przynosić potencjalny zysk inwestorom i właścicielom terenów kopalnianych. Początkowe działania geologów opierają się na wykonaniu uogólnionego projektu zawierającego wszystkie planowane roboty geologiczne. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że do możliwości ich wykonania niezbędne są zgody oraz pewne ustalenia z właścicielami danego gruntu. Takie działanie może zapewnić odpowiedni wybór wariantu, który okaże się najlepszy oraz najskuteczniejszy. Standardowy projekt robót geologicznych zawiera między innymi:
– jasno określony i sprecyzowany rodzaj potrzebnej i niezbędnej do sporządzenia dokumentacji,
– precyzyjnie określony cel oraz sposób realizacji działań, które są wymagane,
– jasno określony, dokładny plan robót geologicznych,
– sprecyzowanie oraz określenie przestrzeni, na której mają zostać przeprowadzone roboty.

Praca, która jest zgodna z geologią złożową

Wykonanie profesjonalnego projektu, który zostanie odpowiednio skonsultowany z właścicielem gruntu to podstawa, którą w pierwszej kolejności wykonuje geolog zajmujący się tym tematem. Uwzględnić on musi także takie czynniki jak ochronę środowiska i wszelkie inne elementy mające na nią wpływ. Opracowany i gotowy projekt wydawany jest przez danego geologa na określony termin, gdyż praca ta musi być proporcjonalnie odświeżana i rekonstruowana. Po otrzymaniu projektu i zatwierdzeniu go następują prace poszukiwawcze określonego materiału wraz z pobraniem próbek niezbędnych do badań laboratoryjnych. Takie rozwiązanie daje możliwość sprawdzenia zawartości w złożu pyłów mineralnych oraz pasku. Po zatwierdzeniu przez geologa badanego materiału można przejść do kolejnego etapu prac. Głębokość wierceń jest w dużym stopniu uzależniona od zastosowanej technologii służącej do eksploatacji złoża.

Uzyskanie koncesji, – czyli niezbędne dokumenty do możliwości wydobywania złóż

Aby wydobywanie złóż było możliwe i zgodne z prawem niezbędne jest oprócz specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i umiejętności posiadanie koncesji, – czyli zgody na realizację jasno określonego przedsięwzięcia. Dokument ten jest niezbędnym elementem, który jest wymagany podczas wydobywania kruszyw naturalnych ze złóż. Równoważną i tak samo niezbędną dokumentacją jest projekt zagospodarowania złoża, w którym przestrzegane są prawa wprowadzone przez Główny Instytut Górnictwa.

Geologia złożowa i jej zastosowanie w dzisiejszym świecie

Pomimo, że geologia złożowa jest działem nauki dotąd mało poznanym i przez wiele osób niesłyszanym to nie została umniejszona jej rola i pozytywne aspekty, jakie za sobą niesie. Geologia złożowa swoje zastosowanie znajduje, bowiem w szeroko pojętej gospodarce i sytuacjach, gdzie planowane jest otwarcie nowej kopalni, żwirowni czy piaskowni. Jest dziedziną szczególnie istotną dla właścicieli i inwestorów różnorakich kopalni. Badania, które przeprowadzane są w ramach geologii złóż są szczególnie przydatne i ważne w przypadku poszukiwania różnego rodzaju złóż kruszyw naturalnych, takich jak żwir czy piasek. Obecne możliwości, rozwój techniki i innowacyjne rozwiązania umożliwiają poszerzanie się każdej dziedziny, w tym geologii złóż. Dzięki temu współczesny rynek obfituje w wiele firm, które świadczą profesjonalne usługi w tym zakresie. Oferowane jest, zatem pełnowartościowe i kompletne doradztwo dotyczące wyboru odpowiednich terenów, sugerując się ilością występowania w nich kruszyw drogowych oraz naturalnych. Geologia złóż jest dziedziną przyszłościową, której rozwój i działania przyczyniają się do poprawy standardów życia oraz wykorzystania surowców mineralnych w odpowiedni sposób.