Czy frankowicze wygrywają w sądzie

Czy frankowicze wygrywają w sądzie – kredyty hipoteczne zaciągnięte we frankach szwajcarskich stały się pułapką dla wielu Polaków, którzy nie mogąc sprostać wysokim ratom wpadli w duże zadłużenie. Okazało się, że kredyt w obcej walucie nie jest tańszy od tego w polskiej złotówce, ale dużo droższy. Jak już wszyscy wiedzą, stało się tak z powodu znacznego i szybkiego wzrostu kursu franka oraz umów kredytowych które zawierały nieuczciwe zapisy.

Znalazło się jednak skuteczne rozwiązanie, dzięki któremu frankowicze mogą dochodzić swoich praw w sądzie. Ale czy wygrywają? Tak, obecnie działają kancelarie https://odfrankuj.org/pomoc-frankowiczom-szczecin-2/ prawne które pomagają odfrankowić kredyt lub uzyskać wyrok o nieważności umowy kredytowej.

Czy kredyty we frankach szwajcarskich są kredytami walutowymi?

Okazuje się, że nie są kredytami walutowymi. Banki chętnie udzielały kredytów w obcej walucie z zastrzeżeniem, że będą to kredyty hipoteczne indeksowane bądź też denominowane. Warto przypomnieć, że ludzie wybierali kredyt we frankach szwajcarskich, ponieważ nie otrzymaliby kredytu w złotówkach z powodu braku zdolności kredytowej. Aby dochodzić swoich roszczeń przed sądem trzeba znać sposób działania denominowanych oraz indeksowanych kredytów. Czy to pomoże frankowiczom wygrać w sądzie? Na pewno tak, trzeba jednak znać dobrze zagadnienie i prawo bankowe, jeżeli nastręcza to trudności lepiej skorzystać z pomocy prawnika, który specjalizuje się w umowach frankowych.

Zaciągając kredyt we frankach (indeksowany), kredytobiorca uzyskiwał adekwatną kwotę w polskich złotówkach, następnie kredytodawca przeliczał kwotę zadłużenia na franki szwajcarskie po kursie kupna według tabeli kursu walut swojego banku. Od tego momentu frankowicz spłacał zadłużenie na podstawie tabeli kursu walut tego banku, obowiązującego w dniu spłaty konkretnej raty. Co więcej rata była wyliczana po cenie sprzedaży franka. Co działało na niekorzyść kredytobiorców? To zmiany kursu waluty obcej oraz przeliczenie przez bank kwoty zadłużenia według ceny kupna franka. Frankowicz wpłacał do banku ratę po przeliczeniu ceny sprzedaży. Takie zapisy zawarte w umowie kredytowej są klauzulą abuzywną (niedozwoloną) i dlatego prawnicy zapytani czy frankowicze wygrywają w sądzie odpowiadają – tak ponieważ te umowy są sprzeczne z interesem klienta.

Czy Frankowicze wygrywają w sądzie posiadając denominowany kredyt we frankach?

Innym rodzajem umów kredytowych są umowy o denominowany kredyt frankowy. Jak to działało w tym przypadku? Tutaj wypłacana przez bank kwota widniejąca w umowie przedstawiana była we frankach, ale kredytobiorca uzyskiwał ją w polskich złotówkach. Co to oznacza? Jeżeli pomiędzy dniem zawarcia umowy kredytowej, a dniem wypłaty przez bank wartości kredytu, kurs franka zyskał wobec złotówki, frankowicz otrzymywał mniejszą kwotę w PLN.

To nie wszystko, ponieważ bank wypłacając kredyt przeliczał obcą walutę według wartości kupna, ale kalkulując miesięczną ratę, obowiązywała cena sprzedaży na podstawie kursu walut banku. Co to oznaczało dla kredytobiorcy? Frankowicz nie miał informacji o wysokości kwoty spłaty kredytu w momencie podpisywania umowy, ale mógł uzyskiwać mniejszą kwotę niż ta, która była zapisana w umowie. Co mówią statystyki na temat możliwości wygrania sprawy w sądzie przeciwko bankowi? To pomyślne dane, ponieważ aż 97 % wyroków było korzystnych dla frankowiczów. Dotyczy to stwierdzenia nieważności umowy frankowej oraz odfrankowienia umowy. Warto walczyć o swoje prawa i rozpocząć spokojne życie bez kredytu frankowego lub z mniejszymi ratami.

Frankowicze wygrywają w sądzie przez klauzule abuzywne zawarte w umowie kredytowej

Osoby zgłaszające się do sądu z pozwem przeciwko bankowi, najczęściej powołują się na zawarte w umowie kredytowej klauzule niedozwolone. Unieważnienie umowy kredytowej (denominowanej) we frankach jest korzystnym dla frankowiczów wyrokiem sądowym. Trzeba jednak przeanalizować swoją sytuację finansową. Dlaczego? Jeżeli zapadnie wyrok unieważniający umowę, co dzieje się w tym przypadku, ponieważ kredyt we frankach wypłacany był w złotówkach, a podawany we frankach. Unieważnienie umowy kredytowej będzie wiązało się z koniecznością spłaty wypłaconego kredytu, co dla wielu osób jest zbyt dużym obciążeniem finansowy.

Frankowicze wygrywają w sądzie uzyskując odfrankowienie kredytu

Odfrankowienie kredytu jest uznawane za najkorzystniejszą opcję uzyskania zwrotu nadpłaconego kredytu. Taka umowa nie zawiera już klauzul abuzywnych, które powodowały, że frankowicz nadpłacał dużą sumę pieniędzy. Uzyskując korzystny dla siebie wyrok sądowy zmniejszona jest kwota kapitału do spłaty, natomiast ustalony nowy harmonogram spłat będzie się składał z kwoty w złotówkach z zachowaniem oprocentowania LIBOR.

Czy frankowicze wygrywają w sądzie
Czy frankowicze wygrywają w sądzie

Frankowicze wygrywają w sądach sprawy o odfrankowienie kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich, dlatego udając się do kancelarii prawnej warto zabrać ze sobą umowę kredytową, wszystkie aneksy, regulaminy i potwierdzenia płaconych rat kredytowych. Prawnik po analizie dokumentów przedstawi strategię prowadzenia sprawy w sądzie. Kredytobiorca po otrzymaniu korzystnego wyroku sądowego otrzyma zwrot nadpłaconego kredytu, który obecnie będzie spłacać na podstawie nowego harmonogramu.

Aby skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem i uzyskać korzystny dla siebie wyrok, czyli odfrankowienie umowy lub jej unieważnienie najlepiej udać się do kancelarii odszkodowawczej. Prawnicy na co dzień zajmują się sprawami frankowymi, znają prawo bankowe i pomagają odzyskać niesłusznie wpłacane pieniądze a także wynegocjują najkorzystniejsze warunki kredytu. 

 

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org
Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl